Vergoedingen en tarieven
Vergoeding
Bij behandeling door een kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.

De eerste 18 behandelingen zitten in principe in de basisverzekering. Bij sommige verzekeraars is er na 9 behandelingen een verwijzing van uw arts nodig. Soms is 18 keer behandelen niet voldoende. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie voor kinderen wordt vergoed kunnen behandelingen  na de eerste 18 daaruit betaald worden. Als kinderen een aandoening hebben die op de lijst ''Borst met chronische aandoeningen'' staat kan een chronische machtiging worden aangevraagd. Daarvoor is altijd een verwijzing van een kinderarts nodig.

Declaraties
Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten behalve met Zorg en Zekerheid / Salland. Aan het eind van de maand declareren we de gegeven behandelingen digitaal bij uw zorgverzekeraar. U krijgt zelf geen nota.

Verwijzing
Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts(consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zowel met, als zonder verwijzing kan men terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Tarieven
Zitting kinderfysiotherapie in praktijk:  41,55
Zitting kinderfysiotherapie aan huis: € 52,55