Sensorische informatieverwerkingSensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen leren  en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. De meeste volwassenen zijn in staat om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden. We kunnen daardoor de informatie die belangrijk voor ons is adequaat gebruiken. Bij kinderen is het vermogen om informatie te verwerken in ontwikkeling en soms hebben zij hulp nodig om de moeilijke momenten daarin goed door te komen. Het herkennen van die momenten en het bieden van de meest gepaste hulp is voor alle ouders, opvoeders  en leerkrachten een uitdaging.

Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen (visueel), de oren (auditief), de neus (reuk) en mond (smaak) en de huid (tastzin). Heel belangrijk zijn echter ook onze "verborgen" zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel vanuit onze inwendige organen. De ontwikkeling van de zintuigen begint al in de baarmoeder. De zintuigen maken een eigen ontwikkeling door maar werken niet afzonderlijk. Ze beïnvloeden elkaar en zullen uiteindelijk als een geheel moeten functioneren. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd.

Zintuiglijke informatie wordt verwerkt door ons zenuwstelsel. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren. Een voorbeeld: als je het stoplicht op groen ziet springen stap je weer op de fiets om door te rijden; je gaat naar de wc als je voelt dat je een volle blaas hebt.

Iedereen kent zintuiglijke prikkels die rustig maken, of juist actief, of die er voor zorgen dat wij op essentiële momenten niet in slaap vallen. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeur voor het gebruik van zintuiglijke informatie in het regelen van de alertheid bv. kauwgom kauwen om je aandacht erbij te houden.

Sensorische informatieverwerkingsproblemen kunnen ook de onderliggende oorzaak zijn van spraaktaal en voedingsproblemen. Het kan zijn dat een kind weinig vorderingen maakt in de logopedie omdat deze onderliggende oorzaken niet herkend worden. De logopedist in deze praktijk heeft ruime scholing en ervaring met deze materie. Er wordt regelmatig samen gewerkt met de kinderfysiotherapeut