Jong aangeleerd.


Jong aangeleerd

Jonge kinderen die motorisch minder ontwikkeld zijn dan hun leeftijdsgenootjes kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein , leren knippen en schrijven of in de gymles niet mee kunnen komen . Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms is het fijn om daarbij hulp te krijgen. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn eigen  mogelijkheden. Tijdens de kinderfysiotherapie wordt er spelenderwijs geoefend en hebben de meeste kinderen veel plezier 


Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.