Hoe werkt een kinderfysiotherapeut?
Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het sensomotorische niveau van het kind. De ouders en soms leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. 

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de sensomotorische mogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. 
In de praktijk hebben we een grote hoeveelheid speelgoed en oefenmateriaal om ieder kind uit te dagen.Als dit nodig is dan kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.