Spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek

Kinderen leren bewegen

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor kinderen minder ervaring met bewegen op doen dan andere kinderen van dezelfde leeftijd.Kinderen kunnen ziek geweest zijn, of problemen hebben met zintuigen. Soms heeft een kind een aangeboren belemmering om tot voldoende bewegen te komen.. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig dan anderen om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.


Signalen bij baby's

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen van de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Kinderfysiotherapie bij baby’s is een nauw samenspel met de ouders.of verzorgers. Ze leren hoe ze hun kind kunnen uitdagen , stimuleren of tot rust brengen. Dat komt de hele dag door terug. Bij het spelen maar ook bij het aankleden, eten geven en in bad doen. Als dit nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Hiervoor is over het algemeen een verwijzing van een arts nodig.